You are here

Zenitron Corporation - Xiamen | Cypress Semiconductor

Country/State: 

Zenitron Corporation - Xiamen
Room 202, 547, Datang Shijia
Xinglong Rd., Huli District,
Xiamen, China
Phone:  (86) 592-5653175
Fax: (86) 592-5653172
Contact: joanna zhang, joanna_zhang@zenitron.com.tw
www.zenitron.com.tw

Office Type: 
Authorized Distributors