You are here

Weikeng - ChongQing | Cypress Semiconductor

Country/State: 

RM 1102, BangXingBeiDu Building, No 5,

BuXing, GuanYin Bridge,

JiangBei Distric,

ChongQing,

China

Phone: 86-23-67752309, Fax: 86-23-67750962
URL: http://www.weikeng.com.cn
Chris Xie, Chris.Xie@weikeng.com.cn

Office Type: 
Authorized Distributors