You are here

Arrow Electronics Asia - Xian | Cypress Semiconductor

Country/State: 

B-912, No.88 Nanguanzheng Street
Changan Metropolis Centre
Xian, Shaanxi 710068 China

Phone: 86-29-87651126
URL: http://www.arrowasia.com
Eric Li, eric.li@arrowasia.com

Office Type: 
Authorized Distributors