CY4631 auto clock switch - Cypress.com Forums http://www.cypress.com/?